ANBI gegevens

Naam van de instelling
Stichting Reanimatie Aalsmeer Kudelstaart

RSIN/fiscaal nummer
859991945

Contactgegevens
p/a Archimedeslaan 5, 1433 ME  Kudelstaart
06-39671374
info@reanimatieaalsmeerkudelstaart.nl

Omschrijving van de doelstelling
Het opleiden van vrijwilligers tot reanimant en het trainen en oefenen van een reanimatie.
Daarbij het beheren van AED's in de gemeente Aalsmeer.
Dit alles om een reanimatiepatient een zo groot mogelijke overlevingskans te bieden.

Hoofdlijnen van het beleidsplan
Tot 1 juli 2019 het informeren van vrijwilligers aangesloten bij HartslagNu omtrent de activiteiten van de stichting. Contact met ambulancedienst en brandweer optimaliseren.
In het tweede halfjaar van 2019 beginnen met het geven van opleidingen en herhalingscursussen aan reanimanten/burgerhulpverleners.
Aanpassen van de AED-kasten om de hulpverleners toegang te geven tot de AED's.

Bestuur
Jos Molenaar, voorzitter
Peter Melman, penningmeester
Willo Schaaij, secretaris
Marlies Kouwenhoven, lid

Beloningsbeleid
De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Verslag activiteiten
12 januari 2019: start werkgroep Reanimatie Aalsmeer Kudelstaart
15 maart 2019: informatieavond vrijwilligers
26 april 2019: officiële oprichting van de stichting bij de notaris
2 mei 2019: informatieavond burgerhulpverleners Kudelstaart ingeschreven bij HartslagNu
16 mei 2019: informatieavond burgerhulpverleners Aalsmeer Oost ingeschreven bij HartslagNu
27 mei 2019: informatieavond burgerhulpverleners Aalsmeer Centrum ingeschreven bij HartslagNu
mei 2019: gestart met het geven van reanimatiecursussen

Financiële verantwoording
Bekijk het jaarverslag 2019.
Bekijk het jaarverslag 2020.