ANBI gegevens

Naam van de instelling
Stichting Reanimatie Aalsmeer Kudelstaart

RSIN/fiscaal nummer
859991945

Contactgegevens
p/a Archimedeslaan 5, 1433 ME  Kudelstaart
06-39671374
info@reanimatieaalsmeerkudelstaart.nl

Doelstelling
Het opleiden van vrijwilligers tot reanimant en het trainen en oefenen van een reanimatie.
Daarbij het strategisch verdelen en beheren van AED's in de gemeente Aalsmeer.
Dit alles om het mogelijk te maken dat er binnen 6 minuten een AED ter plaatse is om een reanimatie patiënt een zo groot mogelijke overlevingskans te bieden.

Actueel beleidsplan
Organiseren van basis- en herhalingscursussen reanimatie.
Periodieke controle van de AED’s.
AED’s controleren na een reanimatie-inzet.

Inkomsten
Onze inkomsten worden verkregen uit subsidies, giften en de cursusbijdragen.

Vermogensbeheer
De penningmeester draagt zorg voor een verantwoord financieel beheer.
Het grootste gedeelte van het vermogen wordt besteed aan AED’s (aanschaf, vervangingsaanschaf en onderhoud)

Bestuur
Jos Molenaar, voorzitter
Peter Melman, penningmeester
Willo Schaaij, secretaris
Marlies Kouwenhoven, lid

Beloningsbeleid
De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Activiteiten 2023
Het geven basis- en herhalingscursussen.
Het onderhouden van de AED's die in ons bestand staan.
Overleg met een deel van de burgerhulpverleners uit Kudelstaart.

Verantwoording
Jaarverslag 2019
Jaarverslag 2020
Jaarverslag 2021
Jaarverslag 2023
Financieel verslag 2022
Financieel verslag 2023